Doğrultmak

Doğrulmasını sağlamak, doğru duruma getirmek, düzeltmek, yöneltmek gibi anlamlara gelir. Ayrıca halk ağzında yön bulmak ve para sağlamak anlamında da kullanılmıştır. Bu kelime genellikle doğrutmak, dorultmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı doğrultmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

doğrutmak(Yanlış kullanım)

dorultmak(Yanlış kullanım)

doğrultmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Aralarında bellerini doğrultamayacak kadar yaşlıları da vardı.” – Tarık Buğra

“Ancak delikanlı, kargının sapını yere gömüp ucunu ata doğrultarak hasmının saldırısını engelliyordu.” – İhsan Oktay Anar

Karşıki tepeye bakarak yolu doğrultup geldim.

“Bütçemizi doğrultur, pansiyoner olmaktan vazgeçeriz.” – Attila İlhan


Diğer Doğru Yazımlar

Yorum yapın