Doğrultu

Yön, istikamet, izlenen yol gibi anlamlara gelir. Matematik alanında ise paralel olmayan sonsuz iki doğruyu birbirinden ayırt ettiren duruma doğrultu denir. Bu kelime genellikle dorultu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı doğrultu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dorultu (Yanlış kullanım)

doğrultu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda … devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” – Anayasa


Diğer Doğru Yazımlar

  • Siyah beyaz Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya […]
  • Anadüşünce Yazıda ya da konuşmada öne sürülen ve açıklanıp kanıtlanmaya […]
  • Güç bela Türk Dil Kurumuna göre güç bela kelimesi zorlukla, güçlük […]
  • Halel Bozma, bozukluk anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Cinnet getirmek Bir an için delilik belirtisi göstermek anlamına gelir. Bu […]
  • Ağrı sızı Rahatsızlık veren acı, sancı anlamında kullanılan bir […]

Yorum yapın