Doğrultu

Yön, istikamet, izlenen yol gibi anlamlara gelir. Matematik alanında ise paralel olmayan sonsuz iki doğruyu birbirinden ayırt ettiren duruma doğrultu denir. Bu kelime genellikle dorultu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı doğrultu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dorultu (Yanlış kullanım)

doğrultu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda … devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.” – Anayasa


Diğer Doğru Yazımlar

  • Müradif Eş anlamlı, anlamdaş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Büyükayı Kuzey yarım kürede yedi parlak yıldızı yardımıyla Kutup […]
  • Resen Kendi başına, kendiliğinden, bağımsız olarak, kimseye bağlı […]
  • Benmerkezci Beniçinci anlamına gelen bir kelimedir. Türk Dil Kurumu […]
  • Menfaat Yarar çıkar anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dikimevi Giysi ve çamaşır dikilen iş yerine verilen isimdir. Bu kelime […]

Yorum yapın