Dokumahane

Dokuma tezgâhlarının bulunduğu ve çalıştığı yer anlamına gelir. Bu kelime genellikle dokuma hane şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dokumahane şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dokuma hane (Yanlış kullanım)

dokumahane ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Üç yüz otomatik dokuma tezgâhının, kulakları sağır eden bir şakırtıyla çalıştığı dokumahane toz içindeydi.” – Orhan Kemal


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ecir Sevap. Ücret anlamına gelir. Bu kelime genellikle ecr şeklinde […]
  • Osmanlı Devleti’ndeki Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Hazırcevap Hazırcevap, sorulan sorulara gerektiğinden hızlı ve mantıklı […]
  • Daireli Dairesi olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hademeihayrat Camilerde gönüllü çalışan, getir götür işlerini yapan kimselere […]
  • Hasta bakıcı Hekimin tedavi ile ilgili buyruklarını yerine getirip hastaya […]

Yorum yapın