Doludizgin

(at arabası ve atlı için) atı, dizginini gevşetip son hızla koşturarak, çok hızlı sürerek, son hızla anlamına gelir. Bu kelime genellikle dolu dizgin şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı doludizgin şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dolu dizgin (Yanlış kullanım)

doludizgin ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Atlı, köye doğru doludizgin gidiyordu”


Diğer Doğru Yazımlar

  • Her ay 12 ay boyunca, ayların her birinde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Nispet Nispet kelimesi oran, bağıntı, ilgi, ilinti, kıskandırmak veya […]
  • Modern Çağdaş. Çağcıl anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Dolayısıyla Doğrudan doğruya olmayarak, dolaylı bir biçimde anlamına […]
  • 80’li yıllar Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci […]
  • Zikretmek Sözünü etmek, adını anmak anlamına gelir.  Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın