Don kişot

Bir romanın ve o romandaki kahramanın adıdır. Dünyanın en tanınmış romanlarından olan «Don Kİşot» un yazarı, Cervantes adlı bir İspanyol’dur. 17. yüzyılda, İspanya’da olsun, Avrupa’nın başka ülkelerinde olsun, şövalyelik hikayeleri, şövalyelerin kahramanlıkları çok mühimseniyor, bu konudaki eserler büyük ilgi topluyordu. Yazar bu eseriyle zamanındaki bu davranışın gülünçlüğünü anlatmıştır. Eserin birinci bölümü 1600’de, ikinci bölümü de 1615’te tamamlanmıştır. Eserin konusu, şövalyelik eserlerini okuya okuya akli muvazenesi bozulan Don Kişot’un kendisini şövalye sanarak saf uşağı Sanço Pança ile atıldığı çeşitli komik maceralar teşkil eder. Bu kelime genellikle Donkişot şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Don kişot şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Donkişot (Yanlış kullanım)

Don kişot ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Don Kişot’u bilirsiniz, hani şu ince-uzun, sakallı, şövalye romanları okuya okuya sonunda şövalye olmaya özenen roman karakteri.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tepetakla Başı aşağı gelecek biçimde, tepetaklak anlamına gelir. […]
  • Çekidüzen Özenli ve düzenli olma durumu, düzenlilik anlamına […]
  • Basınçölçer Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini […]
  • Cumhuriyet Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli […]
  • Seremoni Genellikle resmi yerlerde, resmi işlerde uyulması gereken […]
  • Otuz bir 30 ve 32 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]

Yorum yapın