Don kişot

Bir romanın ve o romandaki kahramanın adıdır. Dünyanın en tanınmış romanlarından olan «Don Kİşot» un yazarı, Cervantes adlı bir İspanyol’dur. 17. yüzyılda, İspanya’da olsun, Avrupa’nın başka ülkelerinde olsun, şövalyelik hikayeleri, şövalyelerin kahramanlıkları çok mühimseniyor, bu konudaki eserler büyük ilgi topluyordu. Yazar bu eseriyle zamanındaki bu davranışın gülünçlüğünü anlatmıştır. Eserin birinci bölümü 1600’de, ikinci bölümü de 1615’te tamamlanmıştır. Eserin konusu, şövalyelik eserlerini okuya okuya akli muvazenesi bozulan Don Kişot’un kendisini şövalye sanarak saf uşağı Sanço Pança ile atıldığı çeşitli komik maceralar teşkil eder. Bu kelime genellikle Donkişot şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Don kişot şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Donkişot (Yanlış kullanım)

Don kişot ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Don Kişot’u bilirsiniz, hani şu ince-uzun, sakallı, şövalye romanları okuya okuya sonunda şövalye olmaya özenen roman karakteri.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yirmi DörtYirmi Dört Bir sayıdır. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu sayı yirmidört şeklinde […]
  • Dans EtmekDans Etmek Belirli bir müziğe uyarak, estetik değer taşıyan vücut devinimleri yapmak anlamına gelir. […]
  • Ankara iliAnkara ili Ayrı yazılır ve tırnakla ayrılmaz. Bu kelime genellikle Ankara il'i, Ankaraili şeklinde […]
  • TamahkârTamahkâr Açgözlü anlamına gelir. Bu kelime genellikle tamahkar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru […]
  • Yardım etmekYardım etmek Elinde bulunan olanakları ve gücü başka bir kimsenin iyiliği, onun gereksinimi için […]
  • Konu KomşuKonu Komşu Bütün komşular, birbirine yakın yerde oturan kimseler anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın