Döndürmek

Döndürmek, bir nesnenin kendisi etrafında veya merkez kabul ettiği bir noktanın etrafında dolanmasını sağlamak anlamına gelir. Kelimenin halk arasındaki yaygın kullanımı ise döndermek şeklindedir. Bu kelimenin doğru kullanıma kavuşması için e harfi yerine ü harfini kullanmamız gerekmektedir.

Doğru yazımı:

Döndermek (Yanlış kullanım)

Döndürmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Rüyada olup olmadığını anlamak için döndürdüğü totemini yanına almayı unutan bilge adam, arafta olup olmadığına karar veremiyor, ne yapacağı hakkında çok fazla düşünüyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Otopark Dilimize İngilizce'den geçen otopark kelimesinin orijinali […]
  • Kanırtmaç Bir şeyi kanırmak için kullanılan değnek veya araç, bir tür […]
  • Aceleten Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle aceleden şeklinde […]
  • Eylülde Bulunma durumu eki getirildiği kelimeye bitişik […]
  • Çalar Saat Belli bir zamanda çalmak üzere ayarlanabilen ve o zaman […]
  • Asya Yakası Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]

Yorum yapın