Döner sermaye

Kamu maliyesi alanında belirli ve sürekli bir amacı gerçekleştirebilmek için genel ya da katma bütçeden, azaltılmamak koşuluyla, bir kuruluşa ya da işletmeye verilen belli miktardaki anapara anlamına gelir. Bu kelime genellikle dönersermaye şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı döner sermaye şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dönersermaye (Yanlış kullanım)

döner sermaye ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Okulun döner sermayesi sayesinde birçok öğrencinin eksikleri karşılandı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Program Program kelimesi belirli şartlara ve düzene göre yapılması […]
  • Bordro Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge anlamına […]
  • Nüfuz İçine geçme, söz geçirme, güçlü olma, erk anlamına gelir. Bu […]
  • Boş vermek Önem vermemek, önemsememek, aldırmamak, bir değer vermemek […]
  • Bizimle Yerde, zamanda ya da söz zincirinde konuşana en yakın olanı […]
  • Yok oluş Bir temel parçacık ile karşıtının bir yere gelince enke ışıması […]

Yorum yapın