Dörder dörder

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb. Yazılırken arada boşluk bırakılır. Bu kelime genellikle  dörderdörder, dörter dörter şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dörder dörder şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

 dörderdörder (Yanlış kullanım)

 dörter dörter (Yanlış kullanım)

 dörder dörder ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dörder dörder gruplanıp oyun için hazırlandık.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Uçuç böceği Bir hayvan bilimi terimidir. Uğur böceği olarak da […]
  • Dörtnala At, dörtnal koşarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle dört […]
  • Mahcup Utangaç, çekingen kişileri nitelemek için kullanılan mahcup […]
  • Ses uyumu Türkçede ünlü ve ünsüz uyumlarının ortak adı anlamına gelir. […]
  • Pisi pisine Pisi pisine kelimesi zarf'tır. Boş yere, boşuna anlamına gelir. […]
  • Belge Bir gerçeği, bir olguyu gösteren, bir savın doğruluğuna apaçık […]

Yorum yapın