Dörtnala

At, dörtnal koşarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle dört nala şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dörtnala şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dört nala (Yanlış kullanım)

dörtnala ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Aydınlıktan huylanan atlar şaha kalkarak deli gibi dörtnala ileri atılıyorlardı.” – Ö. Seyfettin


Diğer Doğru Yazımlar

  • Meyve Meyve, bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın […]
  • Her günkü Her gün olduğu gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle Her […]
  • Dövme Dövmek işi. Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla […]
  • İçten içe Gizli gizli, belli etmeden anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Yağmur Kuşu Yağmur kuşları, kuşlar sınıfına ait bir takımdır. Çok değişik […]
  • Nihai İşi sona erdiren, işi kesen, son, sonuncu anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın