Dövme

Dövmek işi. Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan yazı veya resim. Kızgın durumdayken dövülerek biçim verilmiş (metal eşya). Dövülerek yapılan. Halk ağzında; dövülerek kabuğu çıkarılmış buğday, yarma anlamına gelir. Bu kelime genellikle döğme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dövme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

döğme (Yanlış kullanım)

dövme ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sanırım, yazılarımdan ötürü beni pohpohlayanlardan çok beni dövmeye kalkanlar haklıydı.” – Adalet Ağaoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dokuzar dokuzar Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2’şer […]
  • Gökdelen Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök […]
  • İçinde Süresince, zarfında, ortamında, ile dolu bir biçimde anlamına […]
  • Körü körüne Düşünüp taşınmadan, doğruyu bilmeden anlamına gelir. Bu kelime […]
  • On dört saat Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, […]
  • Aşevi Para karşılığında yemek yenilen yer anlamına gelir. Bu kelime […]

“Dövme” üzerine bir yorum

Yorum yapın