Dövme

Dövmek işi. Vücut derisi üzerine iğne vb. sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılan yazı veya resim. Kızgın durumdayken dövülerek biçim verilmiş (metal eşya). Dövülerek yapılan. Halk ağzında; dövülerek kabuğu çıkarılmış buğday, yarma anlamına gelir. Bu kelime genellikle döğme şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dövme şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

döğme (Yanlış kullanım)

dövme ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Sanırım, yazılarımdan ötürü beni pohpohlayanlardan çok beni dövmeye kalkanlar haklıydı.” – Adalet Ağaoğlu


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tespit Dilimize Arapça'dan geçen ve bir durumu saptama, belirleme […]
  • Uğrayacağım Eylem kök veya gövdesinden gelecek zaman anlamı veren ortaçtır. […]
  • Gelgel İnsanlarımızın kelimeleri yanlış yazma sebeplerinden birisi de […]
  • Mürşitlik Türkçede mürşitlik, çoğul olarak mürşitlikler olarak […]
  • İyimser Her şeyi iyi yönlerinden gören, her şeyi iyi yanlarıyla […]
  • Ankara ili Ayrı yazılır ve tırnakla ayrılmaz. Bu kelime genellikle Ankara […]

“Dövme” üzerine bir yorum

Yorum yapın