Dramaturji

Oyun yazma ve yönetme bilgisi anlamına gelen bir kelimedir. Bu kelime genellikle dıramaturji, drama turji şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dramaturji şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dıramaturji (Yanlış kullanım)

drama turji (Yanlış kullanım)

dramaturji ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu müdahaleler sanatla, dramaturji ile ilişiği olmayan merciler tarafından geliyor.” – Haldun Taner


Diğer Doğru Yazımlar

  • Talepkâr İstekli anlamına gelir. Bu kelime genellikle talepkar şeklinde […]
  • Nil Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]
  • Yüz kızartıcı Utanç verici, utandırıcı, utanılacak anlamına gelir. […]
  • Şaşabilmek Şaşma ihtimali veya imkânı bulunmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kıpkırmızı Her yanı kırmızı anlamına gelir. Bu kelime genellikle kıp […]
  • Ziya Gökalp’tan Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]

Yorum yapın