Duasız

Dua okumayan, dua etmeyen kişileri anlatmak için kullanılır. Bu kelime genellikle duvasız şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı duasız şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

duvasız (Yanlış kullanım)

duasız ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Duasız dili, artık güzel kelam edemez olmuştu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bursalılar İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki […]
  • Mütalaa Etüt. Herhangi bir konu üzerinde ayrıntılı düşünme ile oluşan […]
  • Var ol­mak Bulunmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle varolmak şeklinde […]
  • vazgeçilmez Hiçbir biçimde göz ardı edilemeyen, kesinlikle gerekli olan […]
  • Balıkçı Balık tutan veya satan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Atatürk’ümüzün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]

Yorum yapın