Dübbüasgar

Küçükayı anlamına gelir. Gökbilim terimidir ve özel isim olarak geçer. Bu kelime genellikle Dübbü asgar, dübbüasgar, dubbuasgar, dubbu asgar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Dübbüasgar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Dübbü asgar(Yanlış kullanım)

dübbüasgar(Yanlış kullanım)

dubbuasgar(Yanlış kullanım)

dubbu asgar(Yanlış kullanım)

Dübbüasgar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dübbüasgar, gökbilimciler tarafından önemsenen bir takımyıldızıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Şehir içi Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelimeler ve […]
  • Fütursuzcasına Fütursuzca yapılmış anlamında kullanılır. Bu kelime genellikle […]
  • Aforozlama Aforozlamak işi anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • 60’lı yıllar Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 1985’te, 8’inci […]
  • Kural kaide Uyulması gereken kuralları anlatırken kullanılan ikilemedir. […]
  • Şu Anki İçinde bulunulan zaman dilimindeki durumu belirtmek için […]

Yorum yapın