Dübbüasgar

Küçükayı anlamına gelir. Gökbilim terimidir ve özel isim olarak geçer. Bu kelime genellikle Dübbü asgar, dübbüasgar, dubbuasgar, dubbu asgar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Dübbüasgar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Dübbü asgar(Yanlış kullanım)

dübbüasgar(Yanlış kullanım)

dubbuasgar(Yanlış kullanım)

dubbu asgar(Yanlış kullanım)

Dübbüasgar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dübbüasgar, gökbilimciler tarafından önemsenen bir takımyıldızıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aerobik Akciğerleri ve kalbi güçlendirmek, kandaki oksijeni artırmak ve […]
  • Bakış açısı Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir noktadan inceleme, […]
  • Yukarı Ayrancı Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Hafta sonu Haftanın son günleri, cumartesi ve pazar anlamına […]
  • Çabukça Çabucak anlamına gelir. Bu kelime genellikle çabukca şeklinde […]
  • Elektroşok Ruh hastalıklarında, hastayı iyileştirmek için verilen kısa […]

Yorum yapın