Dübbüasgar

Küçükayı anlamına gelir. Gökbilim terimidir ve özel isim olarak geçer. Bu kelime genellikle Dübbü asgar, dübbüasgar, dubbuasgar, dubbu asgar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı Dübbüasgar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

Dübbü asgar(Yanlış kullanım)

dübbüasgar(Yanlış kullanım)

dubbuasgar(Yanlış kullanım)

dubbu asgar(Yanlış kullanım)

Dübbüasgar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dübbüasgar, gökbilimciler tarafından önemsenen bir takımyıldızıdır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Halazade Halanın oğluna eskiden halazade denilirdi. Bu kelime ayrı […]
  • Kontenjan Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına […]
  • Kontör Kontör; toplam telefon görüşmesinin kaç birim olduğunu […]
  • Sükût Anayasa anlamına gelir. Bu kelime genellikle sukut, […]
  • Tasfiyehane Arıtımevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle tasfiye hane […]
  • Sıkıyönetim Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin […]

Yorum yapın