Dublaj

Görüntülerle birlikte saptanmamış konuşmaların, sonradan, filmin görüntüleriyle eşzamanlı olarak seslendirme yoluyla filme katılması anlamına gelir. Bu kelime genellikle düblaj şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dublaj şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

düblaj (Yanlış kullanım)

dublaj ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Filmin Türkçe dublajı çıkınca tekrar izleyelim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tasfiyehane Arıtımevi anlamına gelir. Bu kelime genellikle tasfiye hane […]
  • Kulüp Söyleşmek, okumak, spor yapmak gibi amaçlarla kurulmuş, […]
  • İşveren İşvaren , işçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, […]
  • Paralel Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, […]
  • Mademki Değil mi ki, –diği için, –diğine göre gibi neden gösterir bir […]
  • Dişçi Diş hekimi anlamına gelir. Bu kelime genellikle dişci şeklinde […]

Yorum yapın