Düğüm

Düğüm, iki farklı nesneyi ip ile bağlamak veya iki ipin ucunu birbirine bağlamak anlamına gelir. Boğum kelimesi ile eş anlamlıdır. Standart kullanımlar düşünüldüğünde kelimenin düyüm olarak kullanıldığı görülür. Çok fazla kelimede yapılan ğ yerine y harfinin kullanılması hatası burada da karşımıza çıkmaktadır.

Doğru yazımı:

Düyüm (Yanlış kullanım)

Düğüm ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İzci lideri, meşhur izci ipini eline aldıktan sonra yavru kurtlarına nasıl düğüm atılacağını göstermek için onların etrafında çember oluşturmasını istedi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Anlayış Anlama biçimi, anlama yeteneği anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Jeolog Yer bilimci anlamına gelir. Bu kelime genellikle jeğolog, […]
  • Yazım Kuralları Bir dilin sözcüklerinin yazma biçimini belirleyen dilbilgisi […]
  • Nasıl (bir kimse, bir konu, bir olay vb. için) ne gibi, ne türlü, ne […]
  • Hisar’dan Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Çocukluğumda ki Çocukken bulunduğu ortamda yada durumda anlamına gelir. […]

Yorum yapın