Dümtek tutmak

Tempo tutmak anlamına gelir. Ayrı yazılması gerekir. Bu kelime genellikle düm tek tutmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dümtek tutmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

düm tek tutmak (Yanlış kullanım)

dümtek tutmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Konserde dümtek tutarak şarkıcıya eşlik ettik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yanı Sıra Yanı sıra, birisiniz yanında olarak, kendisiyle birlikte olmak […]
  • Lale Devri Lâle Devri, Osmanlı Devleti'nde, 1718 yılında Avusturya ile […]
  • Karagözlük Güldürüp eğlendirecek davranış anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Gözden geçirmek (bir şeyi) niteliğini anlamak için iyice incelemek, her yanına […]
  • Üniversite Yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve yayın […]
  • Aforozlamak Aforoz etmek, kovmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın