Dümtek tutmak

Tempo tutmak anlamına gelir. Ayrı yazılması gerekir. Bu kelime genellikle düm tek tutmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dümtek tutmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

düm tek tutmak (Yanlış kullanım)

dümtek tutmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Konserde dümtek tutarak şarkıcıya eşlik ettik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ne yazık ki Üzülerek belirtelim ki anlamına gelir. Bu kelime genellikle Ne […]
  • Başhekim Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim anlamına gelir. […]
  • Cemaziyelevvel Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı anlamına gelen bu […]
  • Sanatsever Sanatı sürekli izleyen, koruyan, tutan, seven (kimse) anlamına […]
  • Ayak diremek Bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi […]
  • Layık Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde […]

Yorum yapın