Dümtek tutmak

Tempo tutmak anlamına gelir. Ayrı yazılması gerekir. Bu kelime genellikle düm tek tutmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dümtek tutmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

düm tek tutmak (Yanlış kullanım)

dümtek tutmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Konserde dümtek tutarak şarkıcıya eşlik ettik.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Tercümeihâl Tercümeihâl kelimesi öz geçmiş demektir. Birisinin doğumundan […]
  • Chat Uluslararası iletişim ağ ortamlarını kullanarak çeşitli […]
  • Bursalılar İnsanların hangi şehirden oldukları yazılırken, -li yapım eki […]
  • Karikatürist Karikatürcü anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Zevat Zevat kelimesi kişiler, zatlar anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Yalıçapkını Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve […]

Yorum yapın