Dünkü

İçinde bulunulan günden bir önceki günle ilgili, bugünden bir önceki günde olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle dünki, dün ki, dün kü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dünkü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dün ki (Yanlış kullanım)

dün kü (Yanlış kullanım)

dünki (Yanlış kullanım)

dünkü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Dünkü olayı hala unutamadım.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Denizanası Sölenterlerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe […]
  • En geç Gerçekleşmesi gereken olay yada yapılması gereken iş için […]
  • Deve Kuşu Afrika kökenli uçamayan kuş türlerinden birisidir. Bu kelime […]
  • Aforoz Aforoz, dini bir topluluğa mensubiyetten mahrum etme ya da […]
  • Var Ol “sağ ol!”, “çok yaşa!” anlamında söylenir. Bu kelime genellikle […]
  • Orada (Sözü edilen) o yönde, o yerde anlamına gelir. Bu kelime […]

Yorum yapın