Dünya görüşü

Evrenin ve hayatın anlamını, amacını, değerini, insan varlığını ve davranışlarını bütünüyle kavramaya çalışan genel düşünce anlamına gelir. Bu kelime genellikle dünyagörüşü şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı dünya görüşü şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

dünyagörüşü (Yanlış kullanım)

dünya görüşü ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Her yaş alışında dünya görüşü değişir, insanın.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Abuhava İklim anlamına gelir. Bu kelime genellikle abu hava şeklinde […]
  • Cumartesi Cuma ile pazar arasındaki gün anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Nesnel Nesneye değgin, nesneyle ilgili, nesnenin gerçeğine […]
  • Sebep Neden anlamına gelir. Bu kelime genellikle sebeb şeklinde […]
  • Eyer Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne […]
  • Eşantiyon Eşantiyon, bir ürünün yanında bedava olarak verilen, genelde […]

Yorum yapın