Düşeyazmak

Düşme tehlikesi atlatmak anlamında kullanılır. -eyazmak eki ile oluşan bir kelimedir. Bitişik yazılması gerekir. Bu kelime genellikle düşe yazmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı düşeyazmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

düşe yazmak (Yanlış kullanım)

düşeyazmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Merdivenlerden inerken düşeyazdım. 


Diğer Doğru Yazımlar

  • Âşık Bir kimseye ya da bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, […]
  • İyiliksever İyiliksever kelimesi hiçbir karşılık beklemeksizin iyilik eden, […]
  • Yeri başka "daha başka bir değeri olan, önemi olan" anlamında kullanılan […]
  • Methetmek Övmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle met etmek şeklinde […]
  • Hasta bakıcı Hekimin tedavi ile ilgili buyruklarını yerine getirip hastaya […]
  • Mevta Mevta, insanlar için kullanılan bir kelimedir. Ölü anlamına […]

Yorum yapın