Düşeyazmak

Düşme tehlikesi atlatmak anlamında kullanılır. -eyazmak eki ile oluşan bir kelimedir. Bitişik yazılması gerekir. Bu kelime genellikle düşe yazmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı düşeyazmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

düşe yazmak (Yanlış kullanım)

düşeyazmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Merdivenlerden inerken düşeyazdım. 


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ekvator Yer yuvarlağının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını […]
  • Ses seda Haber, iz, alamet, belirti anlamına gelen ses seda kelimesi […]
  • Harem Selamlık Harem selamlık, bayanların ve erkeklerin bir toplulukta ayrı […]
  • Bekar Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini […]
  • Factor Alacaklandırıcı olarak geçer. Vadeli satış yapan firmaların her […]
  • Dağdağasız Gürültüsüz, patırtısız, sessiz ve sakin anlamına gelir. Bu […]

Yorum yapın