Düşmancasına

“-casına/-cesine” kalıplaşmış bir ektir ve eklendiği sözcüğe “gibi” anlamı katar. “Siler-cesine” kelimesindeki “-er” ve “seviyormuş-çasına” kelimesindeki “-mış” ekleri, sıfat-fiil ekidir.  Sonuç olarak “-casına” eki hem isme hem fiile eklenmez. İsimlere ve fiilimsilere eklenir. Düşmancasına kelimesi düşman gibi anlamına gelir. Bu kelime genellikle düşman casına şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı düşmancasına şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

düşman casına (Yanlış kullanım)

düşmancasına ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Bana düşmancasına bakıyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Zelzele Deprem anlamına gelir. Bu kelime genellikle zenzele şeklinde […]
  • Ömür boyu Sağ kalındığı, yaşandığı sürece, ömür boyunca, yaşam boyu, […]
  • Kaçıkça Kaçığa benzer, biraz deli gibi, deliye benzer. Biraz kaçık […]
  • Devede kulak Büyük bir bütüne göre o bütünden ufacık bir parça, çok önemsiz […]
  • Kardeş Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan […]
  • Hukuka, hukuku, hukukun Toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş […]

Yorum yapın