Düstur

Yasaları içine alan kitap ve genel kural anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle düstür şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı düstur şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

düstür (Yanlış kullanım)

düstur ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Vazifeleri ile alakalı bütün muamelelerde düstur adı verilen kanunlar mecmuasına riayet etmesi icap etmektedir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yer Şekilleri Yeryüzünde yer kabuğu ile atmosferin, göllerde ve denizlerde […]
  • Hiç değilse (veya olmazsa) Önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile. En azından. Bari […]
  • Abukça Abuk bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hanigiller İyi bilinen türleri hani ve yazılı hani olan kemikli balıklar […]
  • Perspektif Görünge, bakış açısı, nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri […]
  • Yüzyılın Yüzyıl kelimesi, yüz yıl süren zaman bölümü, içinde yaşanılan […]

Yorum yapın