Eğrelti Otu

Eğrelti otu, az ışık alan, rutubetli, gölge yerlerde yetişen eğer vücutta çok bekletilirse zehirli etkisi olan içerken dikkat edilmesi gereken bir bitkidir. Genel olarak da 60, 70 cm boylarındadır. Bu kelime genellikle eğreltiotu şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eğrelti otu şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eğreltiotu (Yanlış kullanım)

eğrelti otu ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eğrelti otu dikkatli kullanılması gereken bir bitkidir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İskân İskân, yurtlandırma, yurtlanma anlamında kullanılan bir […]
  • Kanaatlilik Kanaatkârlık anlamına gelir. Bu kelime genellikle kanağatlilik […]
  • Istakoz Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki […]
  • Şimdi Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda anlamına gelir. Bu kelime […]
  • İncik boncuk Değersiz ufak tefek süs eşyası anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Yetişedurmak -edurmak, -ekalmak, -egelmek" eylemleri getirilerek yapılır. […]

Yorum yapın