Ehlisalip

XI. ve XII. yüzyıllarda Batılı Hristiyanlarca kutsal yerleri Müslümanların elinden almayı amaçlayan seferlere katılan kimselere verilen isimdir. Bu kelime genellikle ehli salip şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ehlisalip şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ehli salip(Yanlış kullanım)

ehlisalip✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Murâd-ı sânî ile Varna’da ve Kosova’da iki defa ehlisalîbin zorlu ordularını yenmiş. (Yahyâ Kemal).


Diğer Doğru Yazımlar

  • Kezalik Keza anlamına gelir. Bu kelime genellikle kezağlik şeklinde […]
  • İlan etmek Açıkça bildirmek, duyurmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Hürriyetperverlik Hürriyetçilik anlamına gelir. Bitişik yazılmalıdır. Bu kelime […]
  • Kırklarelililik Kırklarelili olma durumudur. Özel isim olduğu için büyük harfle […]
  • Genelgeçer Toplum tarafından kabul edilen, hemen herkesçe benimsenen […]
  • Name Mektup anlamına gelir. Bu kelime genellikle nağme, […]

Yorum yapın