Ehlivukuf

Bir konuda bilirkişi olan anlamına gelir. Bu kelime genellikle ehli vukuf şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ehlivukuf şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ehli vukuf(Yanlış kullanım)

eşkıyaca✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Olay yerine gelen ehlivukuf son kararı verirken oldukça gergindi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • İktisap etmek Elde etmek, edinmek, kazanmak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Provokatör Kışkırtmacı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Apar topar Telaş ve acele ile anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kâle almamak Önem vermemek, hesaba katmamak, sözünü etmeye değer […]
  • Camevi Cam takma işleri yapılan dükkân, camcı anlamına gelir, ayrıca […]
  • Düşünmüyor ki Düşünme eylemini yerine getirmiyor anlamına gelir. Düşünmek, […]

Yorum yapın