Ekspres

Yalnız belirli duraklarda duran tren, otobüs veya gemilere ekspres denir. Ayrıca çabuk yapılan ve özel ulak anlamına gelir.Bu kelime genellikle ekspires şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı ekspres şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

ekspires(Yanlış kullanım)

ekspres✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Paris’e ekspres sabah altı buçukta hareket ediyordu.” – Sait Faik Abasıyanık

Ekspres mektup elime ulaştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Müskat Müskat, Arapça'da "misk" kelimesinden türemiş, beyaz veya sarı […]
  • Dallanıvermek Çabucak dallanmak anlamına gelir. Dilimizde bazı özel isimlerin […]
  • Yirmi altı 25 ve 27 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Orta Doğu Özel, isim Güneybatı Asya'da, tarihsel ve kültürel yakınlığı […]
  • Hâlâ Hâlâ; o zamana kadar, henüz, şimdiye kadar anlamlarında […]
  • Kopyalayapıştır Bilgisayar yazılımlarında seçilen bir metni veya nesneyi bir […]

Yorum yapın