El altında

Kolayca alınabilecek yerde, hazırda anlamına gelir ve bitişik yazılarak hata yapılır. Bu kelime genellikle elaltında şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı el altında şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elaltında (Yanlış kullanım)

el altında ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

El altında her zaman atıştırmalık bulundururdu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Denizanası Sölenterlerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe […]
  • Şehrinde Şehir kelimesi ünlü düşmesi ses olayının meydana geldiği bir […]
  • Herhangi Özellikleri iyice bilinmeyen, belli olmayan, rastgele anlamına […]
  • Kardeşkanı Kardeşkanı ağacından alınan, hekimlikte ve boyacılıkta […]
  • Dış borç Devletin ya da onun güvencesi altında kamu kuruluşlarının ya da […]
  • Pantolon Fransızca'dan dilimize girip yerleşen Pantolon kelimesi, günlük […]

Yorum yapın