El ele

El ele, birbirlerinin elini tutmak ya da işbirliği yapmak anlamlarında kullanılmaktadır. Bu kelimenin elele şeklinde bitişik yazılması hatalı olup, doğru yazım şeklinin ayrı ayrı olması gerekmektedir.

Doğru yazımı:

elele (Yanlış kullanım)

el ele  ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

İçinde bulunduğu durumdan kurtulabilmesi için, kardeşleri ile birlikte el ele vermesi gerekiyordu.

Kordon boyunda iki sevgili el ele dolaşıyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Bir çift İki tane anlamına gelir. Bu kelime genellikle birçift şeklinde […]
  • Kedidili Genellikle dondurmanın yanında yenilen bir tür tatlı […]
  • Asimilasyon Özümleme, edinilmiş olan bilgileri kendi öz malı durumuna […]
  • Balıkçı Balık tutan veya satan kimse anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Burnu Ağzın üstünde, alınla üstdudak arasında yer alan, çıkıntılı, […]
  • Etnografik Etnografya ile ilgili anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın