El vermek

Tarikatlarda mürşit, bir müride, başkalarına yol gösterme izni vermek, birine yardımcı olmak, yardım etmek anlamına gelir. Bu kelime genellikle elvermek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı el vermek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elvermek (Yanlış kullanım)

el vermek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hadi şu işe bir el verin.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Çalakılıç Durmadan kılıç sallayarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Suspus Susmuş, sinmiş. Susmuş, sinmiş bir biçimde anlamına gelir. […]
  • Anadüşünce Yazıda ya da konuşmada öne sürülen ve açıklanıp kanıtlanmaya […]
  • 6’ncı Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Küsur Küsur; artan, geriye kalan bölüm ya da ondalık sayıda virgülden […]
  • Âdet Bir kimsenin yapmaya alıştığı, bir kural gibi uyduğu şey […]

Yorum yapın