Elaman

Bezginlik ve sızlanma anlatan bir sözdür. Birisinden yada bir olaydan bezmek, ondan bıkmaktır. Bu kelime genellikle el aman şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elaman şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

el aman (Yanlış kullanım)

elaman✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Dostlardan, yemişlerden, Hıristaki Pasajının güllerinden, zambaklarından elaman!” – Sait Faik Abasıyanık


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mahkûmiyet Hükümlülük ve hüküm giyilen süre anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Fıttırma Fıttırmak durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Altmış Altı Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç […]
  • Soğuk mu soğuk “mi” soru edatı, soru anlamı dışında farklı anlam ve görevlerde […]
  • Buhran Bunalım, bunluk, kriz anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Devridaim Tam ve sürekli dönüş anlamına gelir. Bu kelime genellikle devri […]

Yorum yapın