Elden ağza yaşamak

Günlük kazancı ancak gereksinimlerini karşılayacak kadar olmak anlamına gelir. Bu kelime genellikle elden ağıza yaşamak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elden ağza yaşamak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elden ağıza yaşamak (Yanlış kullanım)

elden ağza yaşamak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Daha ne kadar böyle elden ağza yaşayacaklardı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • 66’ncı Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Yaradan Tanrı anlamına gelir. Bu kelime genellikle yaratan şeklinde […]
  • Babaevi Baba ocağı anlamına gelir. Bu kelime genellikle baba […]
  • Gepegenç Gencecik anlamına gelir. Bu kelime genellikle gepe […]
  • Altyapı Bir yerleşim yeri veya bir yapı için gerekli olan yol, […]
  • Atatürk’ümüzün Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme […]

Yorum yapın