Elektrofil

Bir atom veya iyondan elektron alabilen, onunla elektron paylaşabilen maddeye elektrofil denir. Bu kelime genellikle elektırofil şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elektrofil şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elektırofil(Yanlış kullanım)

elektrofil✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elektrofil, bir kovalent bağ oluşturabilen atom veya moleküldür.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Düşeyazmak Düşme tehlikesi atlatmak anlamında kullanılır. -eyazmak eki ile […]
  • Hristiyanlaşmak Hristiyan olmak, Hristiyanlığı kabul etmek anlamına gelir. Bu […]
  • Müddea İddia edilen anlamına gelir. Asılsız iddia olması durumunda […]
  • Kuzugöbeği Çam ormanlarında, yol ve akarsu kenarlarında, meşe, akçaağaç, […]
  • Kauçuk ağacı Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları […]
  • Judocu Judo yapan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın