Elektrolit

Elektroliz işlemiyle çözülen madde demektir. Ayrıca kimya ve fizikte bir elektrolitten akım geçirildiğinde elektrotlarda meydana gelen kimyasal değişmeye elektrolit denir. Bu kelime genellikle elektırolit şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elektrolit şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elektırolit(Yanlış kullanım)

elektrolit✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Yaygın olarak görülen elektrolit bozuklukları sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum dengesizlikleridir.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aşçıbaşı Birlikte çalışan birkaç aşçının başı. Bir lokanta veya evde […]
  • Her hâlükârda Her hâlükârda; her koşulda, kesinlikle anlamında kullanılmakta […]
  • Neolojizm Neolojizm, edebiyat ve sözlüklerde yeni katılan kelimelerin […]
  • Barışçıl Barışsever anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Ardı sıra Arkasından, arkası sıra, ardından anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Emine Arapça’daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. […]

Yorum yapın