Elektronik

Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili anlamına gelir. Fransızcadan dilimize geçen bu kelime genellikle elektironik şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elektronik şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elektironik (Yanlış kullanım)

elektronik ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elektronik mühendisliğini kazandı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Eşkâl Eşkâl, bir kişinin dıştan görünüşü anlamına gelen kelimedir. […]
  • Yunan Yunanistan halkından ya da bu halkın soyundan olan kimselere […]
  • Kaynakça Belli bir konu, yer ve dönemle ilgili yayınları kapsayan veya […]
  • Güneydoğu Anadolu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Yeşilbaş Ördekgillerden, tüyleri mavi, beyaz, kara, kahverengi, […]
  • Erciyes Dağı Erciyes Dağı, Kayseri'nin 25 km güneybatısındaki ovaların […]

Yorum yapın