Eli ağır

Yavaş iş gören, ağırelli, vurunca çok acıtan (kimse), ağırelli anlamına gelir. Bu kelime genellikle eliağır şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli ağır şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eliağır (Yanlış kullanım)

eli ağır ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu iş eli çabukların işidir, eli ağır olanlar gitsinler hamal olsunlar.” – Muzaffer İzgü


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dörtnala At, dörtnal koşarak anlamına gelir. Bu kelime genellikle dört […]
  • Geri bildirim Gönderilen bilgi veya talimatın alıcıda yaptığı etkiye ilişkin […]
  • Alelacele Çok acele ederek, aceleyle, çarçabuk, ivedilikle demektir. […]
  • Salamanje Yemek odası anlamına gelir. Bu kelime genellikle salomanje, […]
  • Harikulade Eşi benzeri bulunmayan, bir benzeri olmayan anlamına gelir. […]
  • Şehadetname Diploma, sertifika. Bir işin yapıldığını gösteren, yetkilisi […]

Yorum yapın