Eli ağırlık

Eli ağır olma durumu, ağırellilik anlamlarına gelir. Halkın yöresel farklılıklarından dolayı hatalı yazılabilir. Bu kelime genellikle elağırlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli ağırlık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elağırlık (Yanlış kullanım)

eli ağırlık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eli ağırlığından çok yavaş çalışıyor.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dümtek Klasik Türk müziğinde tempo anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Aciz Aciz kelimesi şu anlamlara gelir: Gücü bir işe yetmez olanın […]
  • Marksist Marksçı anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Öleyazma Öleyazmak işi veya durumu anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Laubalice Laubaliye yakın, laubali bir biçimde anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Osmanlı Devleti’ndeki Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]

Yorum yapın