Eli alışmak

Bir işte uzluk, ustalık kazanmak anlamında kullanılan eli alışmak deyimi herhangi bir davranışı âdet edinmek anlamına da gelir. Söyleniş farklılıklarından dolayı halk söylediği şekilde yazar ve bu bazı yörelerde farklı yazılmasına neden olur. Bu kelime genellikle elalışmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli alışmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elalışmak (Yanlış kullanım)

eli alışmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Geldiği günden beri çizim çalışıyor. Artık eli alıştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Aklıevvel Genellikle mecazi anlamda kullanılan akıl ve önce anlamına […]
  • Müradif Eş anlamlı, anlamdaş anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kinaye Düşünüleni dolaylı olarak anlatan söz, üstü kapalı, sitemli, […]
  • Daktilograf Yazı makinesi ile yazı yazan kimse, daktilo anlamlarına gelir. […]
  • Layığını bulmak Dengini, kendisine uygun olanı, yaraşanı, eşini bulmak anlamına […]
  • Isıdenetir Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı […]

Yorum yapın