Eli alışmak

Bir işte uzluk, ustalık kazanmak anlamında kullanılan eli alışmak deyimi herhangi bir davranışı âdet edinmek anlamına da gelir. Söyleniş farklılıklarından dolayı halk söylediği şekilde yazar ve bu bazı yörelerde farklı yazılmasına neden olur. Bu kelime genellikle elalışmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli alışmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elalışmak (Yanlış kullanım)

eli alışmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Geldiği günden beri çizim çalışıyor. Artık eli alıştı.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Böğür İnsan ve hayvan vücudunun kaburga ile kalça arasındaki bölümü. […]
  • Büyükçe Biraz büyük, oldukça büyük, oldukça önemli anlamlarına gelir. […]
  • Mal olmak Belli bir paraya yaptırılmış, çıkmış olmak, bir iş, herhangi […]
  • Yakın Doğu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Kırk yedi 46 ve 48 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar […]
  • Tuna Nehri Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, […]

Yorum yapın