Eli altında olmak

Eli altında olmak, bir şey buyruğunda olmak yada istediği anda o şeyden yararlanabilmek anlamlarına gelen deyimdir. Söyleniş farklılıklarından dolayı halk söylediği şekilde yazar ve bu bazı yörelerde farklı yazılmasına neden olur. Bu kelime genellikle el altında olmak, elaltında olmak şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli altında olmak şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

el altında olmak (Yanlış kullanım)

elaltında olmak (Yanlış kullanım)

eli altında olmak ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Boya kalemlerimin elimin altında olmasını istiyorum. Her zaman çizim yapabilmeliyim.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Sırtı pek Kalın giysi giyinmiş (kimse) anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Kanserojen Kansere yol açabilen, kanser yapan (özdek) anlamına gelir. Bu […]
  • Röportaj Bir yazarın, bir konuyu inceleyip araştırarak ve kendi […]
  • Römorkör Yedeğinde özellikle deniz taşıtı götüren taşıt anlamına gelir. […]
  • Evvela Önce, ilk önce, ilkin anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Köprü yol Bir vadinin, bir ırmağın üstünden bir karayolunun ya da […]

Yorum yapın