Eli ayağı (olmak)

Birinin yardımcısı (olmak), her işine yarar (olmak) anlamına gelir. Bu kelime genellikle eliayağı  şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli ayağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eliayağı (Yanlış kullanım)

eli ayağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Küçük kız annesi hastalandığından beri, onun eli ayağı olmuştu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mürettebat Gemi, uçak vb. taşıtlardaki görevlilerin tümü ve bir iş için […]
  • Usul Usul, bir kimsenin kendisinden geriye doğru kan bağı olan […]
  • Demagoji Bir kimsenin ya da topluluğun duygularını kamçılayarak, […]
  • Ünsüz türemesi Kelime içine veya başına bir ünsüzün eklenmesi anlamına […]
  • Ailede Aralarında evlilik ve kan bağı bulunan, koca, karı, çocuklar, […]
  • Hinoğluhin Çok kurnaz, her dönemin şartlarına uyabilen (kimse) anlamına […]

Yorum yapın