Eli ayağı

Eli ayağı, birinin yardımcısı (olmak), her işine yarar (olmak) anlamında sık kullanılır. Söyleniş farklılıklarından dolayı halk söylediği şekilde yazar ve bu bazı yörelerde farklı yazılmasına neden olur. Bu kelime genellikle elayağı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli ayağı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elayağı (Yanlış kullanım)

eli ayağı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hastalandığından beri kızı adeta eli ayağı olmuştu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Ortaöğrenim İlköğrenim ile yükseköğrenim arasında görülen öğrenim dönemi […]
  • Hodkâmlık Bencillik anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Kul etmek Kendine aşırı derecede bağlamak, boyun eğdirmek anlamına gelir. […]
  • Yarım Küre İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her bir parçası, Yer’in […]
  • 4’ncü Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece […]
  • Çıtkırıldım Çıtkırıldım kelimesi, aşırı incelik, dayanıksızlık ve […]

Yorum yapın