Eli bol

Cömert anlamına gelen eli bol kelimesi bitişik yazılarak hata yapılır. Ancak ayrı yazılması gerekir.  Bu kelime genellikle elibol şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli bol şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elibol (Yanlış kullanım)

eli bol ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Hasan amca, her zaman eli bol olmasıyla tanınmıştır.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Pampa Güney Amerika'daki bozkırlar. Bu kelime genellikle […]
  • Fiyat Fiyat, bir malın değerini belli eden kelimedir. Alım satım […]
  • Otokontrol Öz denetim demektir. Bu kelime genellikle oto kontrol şeklinde […]
  • Gerçekdışı Gerçek olmayan, gerçeğin dışında kalan anlamına […]
  • Kuşdili Bir tür dişbudak anlamına gelir. Bu kelime genellikle kuş […]
  • Orijinal Sahte olmayan, taklit olmayan, fabrikasınca yapılmış olan […]

Yorum yapın