Eli bolluk

Eli bol olma durumu anlamına gelen eli bolluk kelimesi bitişik yazılarak hata yapılır. Bu kelime genellikle elibolluk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli bolluk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elibolluk (Yanlış kullanım)

eli bolluk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eli bolluk gördüğünde değişen insanlardan uzak durmalısınız.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Körü körüne Düşünüp taşınmadan, doğruyu bilmeden anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Bir âlem Kendine özgü bir niteliği olan anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Hiciv Yergi anlamına gelir. Bu kelime genellikle hicv şeklinde yanlış […]
  • Aslanağzı Aslanağzı kelimesi bileşik & addır. Bitki bilim terimi […]
  • Safha Evre, faz anlamlarına gelir. Bu kelime genellikle safa şeklinde […]
  • Uzak Doğu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]

Yorum yapın