Eli çabuk

Çabuk iş gören, hamarat kimseler için kullanılır. Eli çabuk bazı kişiler tarafından bitişik yazılarak hata yapılır. Bu kelime genellikle eliçabuk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli çabuk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eliçabuk (Yanlış kullanım)

eli çabuk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu iş eli çabukların işidir, eli ağır olanlar gitsinler hamal olsunlar.” – Muzaffer İzgü


Diğer Doğru Yazımlar

  • Alerji Alerji; yiyecek, içecek, ilaç, koku gibi birçok etkene vücudun […]
  • Gazete Kupürü Gazete kupürü gazetelerden kesilen bölüm, gazete kesiği […]
  • İrsî Kalıtımsal anlamına gelir. Bu kelime genellikle irsî, ırsî, […]
  • Aforozlu Aforoz edilmiş, kovulmuş, uzaklaştırılmış anlamına gelir. Bu […]
  • Yıldan yıla Bir yıldan öteki yıla, her yıl geldikçe, yıl yıl anlamına […]
  • Kentilyon Katrilyon kere bin anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın