Eli çabuk

Çabuk iş gören, hamarat kimseler için kullanılır. Eli çabuk bazı kişiler tarafından bitişik yazılarak hata yapılır. Bu kelime genellikle eliçabuk şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli çabuk şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eliçabuk (Yanlış kullanım)

eli çabuk ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Bu iş eli çabukların işidir, eli ağır olanlar gitsinler hamal olsunlar.” – Muzaffer İzgü


Diğer Doğru Yazımlar

  • Dansimetre Yoğunlukölçer anlamına gelir. Bu kelime genellikle dansi […]
  • İstinaden (bir görüşe, gerekçeye) dayanarak, güvenerek, dayanılarak, […]
  • Güneydoğu Anadolu Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Hüsnüteveccüh Sevgi ve saygıyla yakınlık gösterme anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Varoluş Bir şeyin ne olduğu, nasıl olduğu, özü değil var olduğu olgusu, […]
  • Farzımuhal Olmayacak, gerçekleşmeyecek bir şeyi olacakmış, […]

Yorum yapın