Eli dar

Türk Dil Kurumuna göre eli dar kelimesi maddi olarak sıkıntıda olan insanları tanımlar. Bazı kelimelerde olduğu gibi hatalı yazılışları karşımıza çıkmaktadır. TDK’nın belirlediği doğru ve yanlış yazılışı şöyledir. Bu kelime genellikle elidar şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli dar şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elidar (Yanlış kullanım)

eli dar ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elinin dar olduğu zorlu bir dönemden geçiyordu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Mal olmak Belli bir paraya yaptırılmış, çıkmış olmak, bir iş, herhangi […]
  • Kreten Kretenizme tutulmuş kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Bir araba Odun, kömür vb. bazı şeylerin ölçü birimi olarak kullanılır. […]
  • Artvinlilik Artvinli olma durumu anlamına gelir. Özel isim olduğu için […]
  • Varagele Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan […]
  • Sandalye Arkalığı olan, dört ayaklı, kol koyacak yerleri bulunmayan, tek […]

Yorum yapın