Eli darlık

Türk Dil Kurumuna göre eli darlık kelimesi eli dar olma durumu anlamına gelmektedir. Bazı kelimelerde olduğu gibi hatalı yazılışları karşımıza çıkmaktadır. TDK’nın belirlediği doğru ve yanlış yazılışı şöyledir. Bu kelime genellikle elidarlık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli darlık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eli darlık (Yanlış kullanım)

bülu (Yanlış kullanım)

eli darlık ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Eli darlık gördüğünde hep çocukluğu aklına gelirdi.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Türkleri Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan […]
  • Aforizma Özdeyiş anlamına gelir. Bu kelime genellikle afarizma şeklinde […]
  • Biteklik Dilimizde bazı kelimeler halkın konuşma dili ve etkilendiği […]
  • Çam devirmek İstemeksizin, ayrımında olmaksızın, karşısındakine dokunacak ya […]
  • Sen mi Soru cümlelerinde mi soru eki ayrı yazılır. Bu kelime […]
  • Dişe diş İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı […]

Yorum yapın