Eli gitmek

Türk Dil Kurumuna göre eli gitmek kelimesi bir şeyi kavramak, tutmak istemek anlamına gelmektedir. Bazı kelimelerde olduğu gibi hatalı yazılışları karşımıza çıkmaktadır. TDK’nın belirlediği doğru ve yanlış yazılışı şöyledir. Bu kelime genellikle eligitmek şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli gitmek şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eligitmek (Yanlış kullanım)

eli gitmek ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Çikolataları görünce bir anda eli çikolata tabağına doğru gitti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Konsensüs Tartışmalı bir konuda uzlaşılarak ulaşılan genel görüş birliği, […]
  • Sen de Kullanıldığı cümleye göre ayrı yada bitişik yazılır. Mesela […]
  • Mutabık kalmak Anlaşmaya varmak, anlaşmak, uyuşmak anlamına gelir.  Arapçadan […]
  • Yeradı Yerleşim yerleriyle deniz, göl, akarsu, dağ, tepe, koyak, bağ, […]
  • Topyekûn Eksiksiz, toplam, toplu olarak anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Menfaat Yarar çıkar anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]

Yorum yapın