Eli kırılsın!

Eli kırılsın, `eli tutmaz olsun, eli bir iş göremez olsun!` anlamında kullanılan bir ilenme sözüdür. Bu kelime genellikle el’i kırılsın! şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli kırılsın! şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

el’i kırılsın! (Yanlış kullanım)

eli kırılsın! ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Sana bunu yapanların eli kırılsın!


Diğer Doğru Yazımlar

  • Samsunlu Samsun ilinden olan kimse anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Batı Trakya Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, […]
  • Ordövr Yemekaltı anlamına gelir. Bu kelime genellikle ordöv şeklinde […]
  • Mademki Değil mi ki, –diği için, –diğine göre gibi neden gösterir bir […]
  • Anımsamak Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak anlamına […]
  • Can acısı Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı anlamına […]

Yorum yapın