Eli maşalılık

Eli maşalı olma durumu anlamında kullanılan eli maşalılık kelime grubu bitişik yazılarak sıkça hatalı kullanılır. Kavgacı kişiler için kullanılır. Bu kelime genellikle elimaşalılık şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli maşalılık şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elimaşalılık (Yanlış kullanım)

eli maşalılık✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım: 

Bu mahallede herkes eli maşalı. Eli maşalılık bu insanlar için oldukça doğal bir durum.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Yirmi bir 20 ve 22 sayıları arasında bulunan sayıdır. Sayılar harflerle […]
  • Tenkisat Azaltmalar, eksiltmeler anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • İlk önce En başta, en önce, ilkin, önce anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Sahneye çıkmak Tiyatro, müzik vb. sanatçılar için sanatını izleyici önünde […]
  • Alman’sınız Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu […]
  • Ömür boyu Sağ kalındığı, yaşandığı sürece, ömür boyunca, yaşam boyu, […]

Yorum yapın