Eli sıkı

Cimri anlamında kullanılan eli sıkı kelimesi bitişik yazılarak hata yapılır. Ayrı yazılması gerekir. Bu kelime genellikle elisıkı şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eli sıkı şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elisıkı (Yanlış kullanım)

eli sıkı ✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

“Senin gibi elleri sıkı birkaç pansiyonerimiz daha vardır.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar


Diğer Doğru Yazımlar

  • Değerbilir Değeri olan şeylere, kimselere önem veren, onları koruyan ya da […]
  • Mana Bir söze söyleyenin, bir davranışa o davranışta bulunanın […]
  • Adamakıllı Gerekli olandan çok, oldukça çok, oldukça, iyice anlamında […]
  • Asilzade Soylu anlamına gelir. Bu kelime genellikle asil zade şeklinde […]
  • Eş güdümlü Aralarında eş güdüm bulunan, koordine anlamına gelen bu kelime […]
  • Bilmezlik Bir konuyu bildiği halde bilmiyormuş gibi yapmak anlamına […]

Yorum yapın