Eliböğründe

Halı ve kilimlere yapılan, ellerini beline koymuş insan figürünü andıran bir motif türüdür. Bu kelime genellikle eli böğründe, eliböründe şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı eliböğründe şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

eli böğründe(Yanlış kullanım)

eliböründe(Yanlış kullanım)

eliböğründe✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Müşteri kilimi için eliböğründe desenini seçti.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Başkurtça Başkurt Türkçesi ve bu Türkçeyle yazılmış olan anlamına gelir. […]
  • Kızılsöğüt Kızılağaç anlamına gelir. Bu kelime genellikle kızıl […]
  • Natamam Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş anlamına gelir. Bu kelime […]
  • Lüzumlu Gerek, gerekli, lazım anlamına gelir. Bu kelime genellikle […]
  • Peştamalcılık Peştamalcının işi. Bu kelime genellikle peştemalcılık şeklinde […]
  • Iztırar Iztırar, bir şeyi yapma konusunda zorunlu olduğumuzu anlatan […]

Yorum yapın