Elmastıraş

Üzeri elmas gibi yontulmuş bir camdır. Ayrıca ucu elmaslı olan cam kesmeye yarayan gereçtir. Bu kelime genellikle elmastraş şeklinde yanlış yazılmaktadır. Doğru kullanımı elmastıraş şeklinde olmalıdır.

Doğru yazımı:

elmastraş(Yanlış kullanım)

elmastıraş✓ (Doğru kullanım)

Cümle içinde örnek kullanım:

Elmastıraş sürahi bir anda yere düştü ve paramparça oldu.


Diğer Doğru Yazımlar

  • Fakirhane Düşkünler yurdu anlamına gelir. Mecazi anlamda ise alçak […]
  • Pragmacı Pragmacılığı kendine öğreti olarak kabul eden, pragmatist. Bu […]
  • Gulu gulu Hindinin çıkardığı sestir. Bu kelime genellikle gülügülü, […]
  • Mamografi Memenin filmini çeken özel cihazdır. Bu kelime genellikle […]
  • Arasöz Aratümce, bileşik ya da yalın bir tümcede, iki virgül ya da iki […]
  • Böğürtmek Böğürme işini yaptırmayı anlatmak için kullanılır. TDK'ye göre […]

Yorum yapın